elbram.pl - napędy do bram, siłowniki, szlabany

Pomoc techniczna

W przypadku trudności i problemów technicznych z montażem lub obsługą mechanizmu
prosimy o pobranie oraz przeczytanie instrukcji. Jeżeli problem nie jest możliwy do
usunięcia samodzielnie należy wezwać serwisanta.

instrukcje

Autoryzowany montaż - serwis firmy ELBRAM

Grzegorz Greczka - RADIAL

tel. 601 380 966

.

Wojciech Greczka

tel. 691 414 257


Współpraca - partnerzy

Producent układów sterowania - eLdrim:

PPHU ELDRIM - Janusz Janowski

www.eldrim.pl

.

Bramy, ogrodzenia, balustrady, schody...

F.H.U. Nico - Maciej Mikus

tel. 509 462 900

www.ogrodzeniabalustrady.eu

.

Montaż - serwis automatyki domowej

IP-TEC - Rafał Chorąży

tel. 600 258 258

www.ip-tec.pl


Najczęstsze usterki - szybka pomoc

1. Brama zatrzymuje się podczas pracy (nie zamyka się/otwiera do końca)

a) ustawiona została zbyt mała siła przeciążenia – w celu usunięcia usterki należy rozsprzęgnąć bramę i przejechać ręcznie całą drogę w celu upewnienia się czy sama brama otwiera się/zamyka bez wyraźnych oporów. W przypadku gdy ten warunek jest spełniony należy wezwać montera w celu regulacji wartości siły przeciążenia. Jeżeli wyczuwamy wyraźny opór w pracy bramy możliwe jest wystąpienie awarii wózków bramy lub obcy przedmiot znajduje się we wnętrzu szyny jezdnej. W przypadku bramy skrzydłowej możliwa jest awaria zawiasów bramy. W takim przypadku praca mechanizmu (zatrzymanie bramy po rozpoznaniu siły większej niż ustawiona siła przeciążenia) jest poprawna. Przypadek taki należy zgłosić wykonawcy bramy.

b) oblodzenie wnętrza szyny jezdnej (zima) – w przypadku gdy cała linia pracy bramy nie zostanie w należyty sposób odśnieżona do wnętrza szyny jezdnej może dostać się śnieg, który pod wpływem wahań temperatury może zmienić się w lód. W takim przypadku należy:
- przy małym stopniu zalodzenia – rozsprzęgnąć we własnym zakresie napęd bramy i kilkukrotnie przejechać ręcznie całą drogę otwierania/zamykania się bramy
- przy większym stopniu zalodzenia (brama blokuje się również w trybie ręcznym) – zachowując szczególną ostrożność ogrzać szynę w miejscu zalodzenia po czym ponowić próbę zamknięcia bramy w trybie ręcznym.

c) Brama otwiera się ale nie zamyka (po zamknięciu ręcznym otwieranie działa, zamykanie nie).
Należy sprawdzić czystość fotokomórek, w razie zabrudzenia - przetrzeć.

2. Brak reakcji na pilota.

a) wyładowana bateria – należy wymienić baterię w pilocie

b) po wymianie baterii pilot cały czas "nadaje" - dioda kontrolna cały czas mruga - pilot uszkodzony

c) brak zasilania – sprawdzić bezpiecznik rurkowy w zasilaczu po uprzednim odłączeniu napięcia od zasilacza

d) inne – wezwać montera.